Wechsel zu deutscher SpracheWechsel zu englischer Beschreibung

กาแฟเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ของเรามีด้วยกัน 2 สูตร กรณิการ์ เทวี คอฟเฟ่ อินเทรนด์และ เคที คอฟเฟ่ พลัส

ผลิตภัณฑ์กาแฟของเรามีทั้งหมด  2 สูตรเคทีฟคอเฟ่พลัสและ   กรณิการ์ เทวี เป็นทางออกที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณชาญฉลาด,  วิถีหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณกาแฟของเรามีสมุนไพรและ ที่ผสมอาหารในห้างหุ้นส่วนจำกัดมากมายสารห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณกาแฟ  มันหวานรสชาติกลมกล่อมของร่างกายที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณคุณ¨ ปรับสมดุลให้กลมกลืนกับสมุนไพรแต่ละที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณตัวเพราะดื่มอย่างต่อเนิ่องจะดีมากได้ผลเร็วหรืขณะนี้ขึ้นที่ดีช้าระบบผู้ซื้อสินค้าคุณผู้ซื้อสินค้าที่คุณคุณคุณผู้ซื้อสินค้าในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดของแต่ละและตนจิตใจร่างกาย  ส่วนผสม ที่มีคุณค่าในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่ละสูตร

Shop - Kornnikar Coffee

 

 


กาแฟของเรามีทั้งหมด 2 สูตร

สูตรแรก กรณิการ์ เทวี คอฟเฟ่ อินเทรนด์ สูตรที่สอง  เคที คอฟเฟ่ พลัส แต่ละสูตรมีรสชาติที่แตกต่างกััน กรณิการ์ เทวี คอฟเฟ่ อินเทรนด์ รสชาติหวานมันกลมกล่อม เคที คอฟเฟ่ พลัส รสชาติไม่หวาน  สารที่ให้ความหวานตามธรรมชาติและองค์ประกอบที่สมดุล คุณสามารถดื่มกาแฟ โดยไม่มีการเติมนมและน้ำตาลเผิ่ม

 


Kornnikar Kaffee

กาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา

โกจีเบอร์รี่ โสม แปะก๊วย เมล็ดองุ่น สารสกัดจาก อะเซโรล่าเชอร์รี่ และอื่น อีกมากมายใน กรณิการ์ เทวี คอฟเฟ่ อินเทรนด์  และ เคที คอฟเฟ่ พลัส  รวมถึงความหลากหลายของส่วนผสมต่าง ที่ใช้กระบวนการในเชิงบวกในร่างกายของเราในการเคลื่อนไหวโภชนาการที่สมดุลการออกกำลังกายจะช่วยกระชับกล้ามเนื้อลดน้ำหนักโดยการทำอย่างสม่ำเสมอ  กาแฟช่วยลดความอยาก  และส่วนผสมบางอย่างที่กระตุ้นการเผาผลาญ คุณจะพบละเอียดมากยิ่งขึ้นส่วนผสมในกาแฟของเรา

 

Mehr über die Wirkstoffe unseres Kornnikar Kaffee auf thailändisch

 

 


 

เตรียมด้วยผงสำเร็จรูปในเวลาไม่ถึง 1 นาที  

ในขั้นตอนสั้น คุณสามารถชงกาแฟ  ของคุณได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 

ขั้นตอนที่ 1 ต้มน้ำร้อน

ขั้นตอนที่ 2 เทผงกาแฟลงใส่ถัวยกาแฟ

ขั้นตอนที่ 3 เทน้ำร้อนลงไปในถ้วยกาแฟ

ขั้นตอนที่ 4 คนให้เข้ากันเป็นอันสร็จสมบูรณ์

 


 

คลิกที่นี่เพื่ิอไปชมร้านค้าของเรา

Shop - Kornnikar Coffee